terug

Kamerronde van de Politieke Avond

In de Kamerronde van de Politieke Avond op 12 april geeft de Rekenkamer een toelichting op haar rapport Sturen op zorg en de bijbehorende digitale tool (www.lokalezorgmeter.nl).