Beleidsvraag: Hoe ontwikkelen de kosten van de totale keten (per ondersteund huishouden) zich?

Bijbehorende indicatoren en resultaten

 • Aandeel huishoudens met één of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
  2015 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Aandeel niet westerse huishoudens zonder kinderen met één of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Aandeel niet westerse huishoudens met kinderen met één of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Aandeel huishoudens met vijf of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
  2015 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Verhouding kosten – baten (baten hoger dan kosten)
  2014 niet gemeten
  2015 meerdere cijfers Jaarrapportage ROB 2015
  2016 meerdere cijfers Tussenrapportage ROB 2016
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Kosten medische consumptie
  2014 niet gemeten
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Aantal huishoudens in inkomen-, werk-, zorg- en jeugdtrajecten
  2014 meerdere cijfers Stadsmonitor 2016
  2015 niet gemeten
  2016 meerdere cijfers Stadsmonitor 2017
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Percentage ‘probleemrijke’ jongeren stabiliseert op 11%
  2014 niet gemeten
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties (indicaties)
  2014 niet gemeten
  2015 niet gemeten
  2016 meerdere cijfers Stadsmonitor 2017
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties (personen)
  2014 niet gemeten
  2015 niet gemeten
  2016 meerdere cijfers Stadsmonitor 2017
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties (indicaties): Wmo
  2014 meerdere cijfers Stadsmonitor 2016
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties (personen): Wmo
  2014 niet gemeten
  2015 niet gemeten
  2016 meerdere cijfers Stadsmonitor 2017
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties (indicaties): Jeugdwet
  2014 meerdere cijfers Stadsmonitor 2016
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties (personen): Jeugdwet
  2014 meerdere cijfers Stadsmonitor 2016
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten

Bijbehorende kerndoelstellingen

Bijbehorende pijlers

Zoek op pijlers en kerndoelstellingen

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op indicatoren en resultaten

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op beleidsvragen

Bekijk het volledige overzicht