Beleidsvraag: In hoeverre ervaren bewoners die met het ‘systeem’ van aanbod van zorg en ondersteuning te maken hebben goede samenwerking tussen de verschillende zorgverleners?

Bijbehorende indicatoren en resultaten

Voor deze beleidsvraag worden nog indicatoren ontwikkeld.

Bijbehorende kerndoelstellingen

Bijbehorende pijlers

Zoek op pijlers en kerndoelstellingen

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op indicatoren en resultaten

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op beleidsvragen

Bekijk het volledige overzicht