Beleidsvraag: In hoeverre krijgen bewoners naar hun mening de zorg en ondersteuning die zij nodig vinden?

Bijbehorende indicatoren en resultaten

 • Percentage verbetering op domeinen zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) waar problematiek zich bevindt
  2014 niet gemeten
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
  2019 niet gemeten
  2020 niet gemeten
  2021 niet gemeten
  2022 niet gemeten
 • Looptijd in tweedelijnszorg, gewogen naar complexiteit casus (verhouding tweedelijns tot overige zorg)
  2014 niet gemeten
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
  2019 niet gemeten
  2020 niet gemeten
  2021 niet gemeten
  2022 niet gemeten

Bijbehorende kerndoelstellingen

Bijbehorende pijlers

Zoek op pijlers en kerndoelstellingen

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op indicatoren en resultaten

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op beleidsvragen

Bekijk het volledige overzicht