Beleidsvraag: In hoeverre zijn bewoners in staat tot maximale zelfregie en samenredzaamheid?

Bijbehorende indicatoren en resultaten

 • Daling van het percentage Nijmegenaren met een niet westerse achtergrond dat meer contacten zou willen hebben
  2014 niet gemeten
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Percentage mensen dat zich eenzaam voelt
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Percentage 75-plussers dat zich eenzaam voelt
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Percentage zelfstandig wonende 75-plussers
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten

Bijbehorende kerndoelstellingen

Bijbehorende pijlers

Zoek op pijlers en kerndoelstellingen

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op indicatoren en resultaten

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op beleidsvragen

Bekijk het volledige overzicht