Beleidsvraag: In welke mate wordt er door sociale wijkteams (en andere eerste lijns hulpverleners) doorverwezen naar tweedelijns zorg?

Bijbehorende indicatoren en resultaten

Bijbehorende kerndoelstellingen

Bijbehorende pijlers

Zoek op pijlers en kerndoelstellingen

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op indicatoren en resultaten

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op beleidsvragen

Bekijk het volledige overzicht