Beleidsvraag: In welke mate wordt er door sociale wijkteams (en andere eerste lijns hulpverleners) doorverwezen naar tweedelijns zorg?

Bijbehorende indicatoren en resultaten

 • Aandeel huishoudens binnen aanpak sociale wijkteams en regieteams waarop tweedelijnszorg van toepassing is
  2014 niet gemeten
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 meerdere cijfers Jaarverslag Sterker 2017
  2018 meerdere cijfers Jaarverslag Sterker 2018

Bijbehorende kerndoelstellingen

Bijbehorende pijlers

Zoek op pijlers en kerndoelstellingen

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op indicatoren en resultaten

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op beleidsvragen

Bekijk het volledige overzicht