Beleidsvraag: In welke mate wordt er een beroep gedaan op zware zorg?

Bijbehorende indicatoren en resultaten

 • Aantal verwijzingen naar tweedelijnszorg (verhouding tweedelijns tot overige zorg)
  2014 niet gemeten
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Er is een afname van de instroom in de zware tweedelijns jeugdzorg
  2014 niet gemeten
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten

Bijbehorende kerndoelstellingen

Bijbehorende pijlers

Zoek op pijlers en kerndoelstellingen

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op indicatoren en resultaten

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op beleidsvragen

Bekijk het volledige overzicht