Beleidsvraag: In welke mate wordt er een beroep gedaan op zware zorg?

Bijbehorende indicatoren en resultaten

 • Aantal verwijzingen naar tweedelijnszorg (verhouding tweedelijns tot overige zorg)
  2014 niet gemeten
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 meerdere verwijzers Monitor Sociaal Domein Nijmegen
  2018 meerdere verwijzers Monitor Sociaal Domein Nijmegen
  2019 meerdere verwijzers Monitor Sociaal Domein Nijmegen
  2020 meerdere verwijzers Monitor Sociaal Domein Nijmegen
  2021 meerdere verwijzers t/m K3 '21 Monitor Sociaal Domein Nijmegen
 • Er is een afname van de instroom in de zware tweedelijns jeugdzorg
  2014 niet gemeten
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 671 Jeugd GGZ Instroom nieuwe cliënten per jaar. Monitor Sociaal Domein Nijmegen.
  2019 653 Jeugd GGZ Instroom nieuwe cliënten per jaar. Monitor Sociaal Domein Nijmegen.
  2020 618 Jeugd GGZ Instroom nieuwe cliënten per jaar. Monitor Sociaal Domein Nijmegen.
  2021 172 Jeugd GGZ Eerste kwartaal 2021. Instroom nieuwe cliënten. Monitor Sociaal Domein Nijmegen.

Bijbehorende kerndoelstellingen

Bijbehorende pijlers

Zoek op pijlers en kerndoelstellingen

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op indicatoren en resultaten

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op beleidsvragen

Bekijk het volledige overzicht