Beleidsvraag: Wat is het bereik van de sociale wijkteams (hoeveel huishoudens zijn door / via de sociale wijkteams geholpen)?

Bijbehorende indicatoren en resultaten

 • Actieve caseload per team, gewogen naar complexiteit en resultaat casussen en de aard van de wijk
  2014 niet gemeten
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Bereik preventieve activiteiten (omvang en samenstelling deelname)
  2014 niet gemeten
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Aandeel huishoudens binnen aanpak sociale wijkteams en regieteams waarop tweedelijnszorg van toepassing is
  2014 niet gemeten
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Aandeel afgeronde uitvoeringsplannen sociale wijkteams dat heeft geleid tot verbetering van de zelfredzaamheid
  2014 niet gemeten
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten

Bijbehorende kerndoelstellingen

Bijbehorende pijlers

Zoek op pijlers en kerndoelstellingen

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op indicatoren en resultaten

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op beleidsvragen

Bekijk het volledige overzicht