Beleidsvraag: Wat zijn de participatiekansen (werk, anderszins) van bewoners?

Bijbehorende indicatoren en resultaten

 • Banen (aantal per 1.000 inw in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
  2014 niet gemeten
  2015 810 BBV
  2016 805,8 BBV
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking)
  2014 niet gemeten
  2015 64,4 BBV
  2016 64,6 BBV
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
 • Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)
  2014 laatste meting 2012 BBV
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten

Bijbehorende kerndoelstellingen

Bijbehorende pijlers

Zoek op pijlers en kerndoelstellingen

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op indicatoren en resultaten

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op beleidsvragen

Bekijk het volledige overzicht