Beleidsvraag: Welk aandeel van de bewoners in Nijmegen valt in de categorie zorgwekkende zorgmijders?

Bijbehorende indicatoren en resultaten

 • Stijging van het percentage dak- en thuislozen in traject van 80 naar 90%
  2014 niet gemeten
  2015 niet gemeten
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
  2019 niet gemeten
  2020 niet gemeten
  2021 niet gemeten
  2022 niet gemeten
 • Percentage inwoners met meting van mate van (niet) ‘welbevinden’
  2016 niet gemeten
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
  2019 niet gemeten
  2020 niet gemeten
  2021 niet gemeten
  2022 niet gemeten
 • Percentage inwoners dat vindt dat ze te weinig contacten heeft
  2014 niet gemeten
  2015 meerdere cijfers Stadsmonitor 2017
  2017 niet gemeten
  2018 niet gemeten
  2019 Nijmegenaren in laagste welstandsklasse en met niet-westerse migrantenachtergrond hebben wat vaker onvoldoende contacten Participatie en inzet voor anderen
  2020 niet gemeten
  2021 12% heeft onvoldoende contacten Participatie en inzet voor anderen
  2022 niet gemeten

Bijbehorende kerndoelstellingen

Bijbehorende pijlers

Zoek op pijlers en kerndoelstellingen

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op indicatoren en resultaten

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op beleidsvragen

Bekijk het volledige overzicht