Indicator: Aandeel niet westerse huishoudens met kinderen met één of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd

Bijbehorende beleidsvragen

 • Indicatoren en resultaten:
  • Aantal casussen
   2014 meerdere cijfers Stadsmonitor 2016
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Actieve caseload per team, gewogen naar complexiteit en resultaat casussen en de aard van de wijk
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Stijging van het percentage dak- en thuislozen in traject van 80 naar 90%
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aantal meldingen lokale toegangspoort
   2014 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aandeel huishoudens met één of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
   2015 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aandeel niet westerse huishoudens zonder kinderen met één of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aandeel niet westerse huishoudens met kinderen met één of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aandeel huishoudens met vijf of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
   2015 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aantal dossiers
   2014 niet gemeten
   2015 6.000 Stadsmonitor 2016
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)
   2014 niet gemeten
   2015 10,5 BBV
   2016 8,5 BBV
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)
   2014 niet gemeten
   2015 1,6 BBV
   2016 1,3 BBV
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)
   2014 niet gemeten
   2015 0,6 BBV
   2016 0,5 BBV
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Jongeren met een delict voor de rechter
   2014 niet gemeten
   2015 meerdere cijfers BBV
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
 • Indicatoren en resultaten:
  • Aandeel huishoudens met één of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
   2015 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aandeel niet westerse huishoudens zonder kinderen met één of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aandeel niet westerse huishoudens met kinderen met één of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aandeel huishoudens met vijf of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
   2015 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Verhouding kosten – baten (baten hoger dan kosten)
   2014 niet gemeten
   2015 meerdere cijfers Jaarrapportage ROB 2015
   2016 meerdere cijfers Tussenrapportage ROB 2016
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Kosten medische consumptie
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aantal huishoudens in inkomen-, werk-, zorg- en jeugdtrajecten
   2014 meerdere cijfers Stadsmonitor 2016
   2015 niet gemeten
   2016 meerdere cijfers Stadsmonitor 2017
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Percentage ‘probleemrijke’ jongeren stabiliseert op 11%
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties (indicaties)
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 meerdere cijfers Stadsmonitor 2017
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties (personen)
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 meerdere cijfers Stadsmonitor 2017
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties (indicaties): Wmo
   2014 meerdere cijfers Stadsmonitor 2016
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties (personen): Wmo
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 meerdere cijfers Stadsmonitor 2017
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties (indicaties): Jeugdwet
   2014 meerdere cijfers Stadsmonitor 2016
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties (personen): Jeugdwet
   2014 meerdere cijfers Stadsmonitor 2016
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten

Bijbehorende kerndoelstellingen

Bijbehorende pijlers

Zoek op pijlers en kerndoelstellingen

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op indicatoren en resultaten

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op beleidsvragen

Bekijk het volledige overzicht