Indicator: Percentage inwoners dat mantelzorg of overige hulp uit de omgeving ontvangt

  • 2014 niet gemeten
  • 2015 meerdere cijfers Stadsmonitor 2017
  • 2016 niet gemeten
  • 2017 niet gemeten
  • 2018 aantal 16.000 Stads- en Wijkmonitor. Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
  • 2019 Ruim 25.000 mantelzorggevers, ruim 4000 mantelzorgontvangers Participatie en inzet voor anderen
  • 2020 Zo'n 4% van de Nijmegenaren krijgt mantelzorg (vermoedelijk vaak van meerdere mantelzorgers); zo’n 5200 inwoners. Dit beeld is hetzelfde als in 2017. 15% van de inwoners die mantelzorg krijgen, geeft aan dat zij meer mantelzorg nodig hebben dan zij daadwerkelijk krijgen. Daarnaast zijn er ongeveer 1000 inwoners die behoefte hebben aan mantelzorg maar dit niet krijgen Stads- en Wijkmonitor
  • 2021 Bij de Burgerpeiling 2021 geeft 3% aan mantelzorg te ontvangen. Daarnaast geeft 0,7% aan geen mantelzorg te ontvangen, maar die wel nodig te hebben. Stads- en Wijkmonitor
  • 2022 niet gemeten

Bijbehorende beleidsvragen

Bijbehorende kerndoelstellingen

Bijbehorende pijlers

Zoek op pijlers en kerndoelstellingen

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op indicatoren en resultaten

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op beleidsvragen

Bekijk het volledige overzicht