Indicator: Stijging van het percentage dak- en thuislozen in traject van 80 naar 90%

 • 2014 niet gemeten
 • 2015 niet gemeten
 • 2016 niet gemeten
 • 2017 niet gemeten
 • 2018 niet gemeten

Bijbehorende beleidsvragen

 • Indicatoren en resultaten:
  • Aantal casussen
   2014 meerdere cijfers Stadsmonitor 2016
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Actieve caseload per team, gewogen naar complexiteit en resultaat casussen en de aard van de wijk
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Stijging van het percentage dak- en thuislozen in traject van 80 naar 90%
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aantal meldingen lokale toegangspoort
   2014 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aandeel huishoudens met één of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
   2015 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aandeel niet westerse huishoudens zonder kinderen met één of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aandeel niet westerse huishoudens met kinderen met één of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aandeel huishoudens met vijf of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
   2015 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aantal dossiers
   2014 niet gemeten
   2015 6.000 Stadsmonitor 2016
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)
   2014 niet gemeten
   2015 10,5 BBV
   2016 8,5 BBV
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)
   2014 niet gemeten
   2015 1,6 BBV
   2016 1,3 BBV
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)
   2014 niet gemeten
   2015 0,6 BBV
   2016 0,5 BBV
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Jongeren met een delict voor de rechter
   2014 niet gemeten
   2015 meerdere cijfers BBV
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
 • Indicatoren en resultaten:
  • Stijging van het percentage dak- en thuislozen in traject van 80 naar 90%
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Percentage inwoners met meting van mate van (niet) ‘welbevinden’
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Percentage inwoners dat vindt dat ze te weinig contacten heeft
   2014 niet gemeten
   2015 meerdere cijfers Stadsmonitor 2017
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten

Bijbehorende kerndoelstellingen

Bijbehorende pijlers

Zoek op pijlers en kerndoelstellingen

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op indicatoren en resultaten

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op beleidsvragen

Bekijk het volledige overzicht