Indicator: Verhouding kosten – baten (baten hoger dan kosten)

Bijbehorende beleidsvragen

 • Indicatoren en resultaten:
  • Aandeel huishoudens met één of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
   2015 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aandeel niet westerse huishoudens zonder kinderen met één of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aandeel niet westerse huishoudens met kinderen met één of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aandeel huishoudens met vijf of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
   2015 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Verhouding kosten – baten (baten hoger dan kosten)
   2014 niet gemeten
   2015 meerdere cijfers Jaarrapportage ROB 2015
   2016 meerdere cijfers Tussenrapportage ROB 2016
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Kosten medische consumptie
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aantal huishoudens in inkomen-, werk-, zorg- en jeugdtrajecten
   2014 meerdere cijfers Stadsmonitor 2016
   2015 niet gemeten
   2016 meerdere cijfers Stadsmonitor 2017
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Percentage ‘probleemrijke’ jongeren stabiliseert op 11%
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties (indicaties)
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 meerdere cijfers Stadsmonitor 2017
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties (personen)
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 meerdere cijfers Stadsmonitor 2017
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties (indicaties): Wmo
   2014 meerdere cijfers Stadsmonitor 2016
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties (personen): Wmo
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 meerdere cijfers Stadsmonitor 2017
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties (indicaties): Jeugdwet
   2014 meerdere cijfers Stadsmonitor 2016
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties (personen): Jeugdwet
   2014 meerdere cijfers Stadsmonitor 2016
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
 • Indicatoren en resultaten:

Bijbehorende kerndoelstellingen

Bijbehorende pijlers

Zoek op pijlers en kerndoelstellingen

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op indicatoren en resultaten

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op beleidsvragen

Bekijk het volledige overzicht