terug

Rekenkamerrapport Sturen op zorg

In het rapport Sturen op zorg geeft de Rekenkamer antwoord op de volgende vragen:

  1. Welke doelen heeft de gemeenteraad geformuleerd op het gebied van de nieuwe Wmo en Jeugdhulp?
  2. Hoe meet de gemeente of deze doelen gerealiseerd worden? Of hoe gaat de gemeente dat meten?
  3. In hoeverre is er al informatie voor de raad beschikbaar over de realisatie van de doelen? Of op welke termijn komt die informatie beschikbaar?
  4. Hoe is de raad omgegaan met de verantwoordingsinformatie die hij tot nu toe heeft ontvangen?

Hoe de raad hiermee om is gegaan vindt u hier.