Kerndoelstelling: Een verschuiving in de keten van zwaar naar licht: preventie voor curatie

De volgende beleidsvragen vallen onder deze kerndoelstelling:

 • Indicatoren en resultaten:
  • Percentage verbetering op domeinen zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) waar problematiek zich bevindt
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Looptijd in tweedelijnszorg, gewogen naar complexiteit casus (verhouding tweedelijns tot overige zorg)
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
 • Indicatoren en resultaten:
 • Indicatoren en resultaten:
  • Aandeel huishoudens binnen aanpak sociale wijkteams en regieteams waarop tweedelijnszorg van toepassing is
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 meerdere cijfers Jaarverslag Sterker 2017
   2018 meerdere cijfers Jaarverslag Sterker 2018
 • Indicatoren en resultaten:

Zoek op pijlers en kerndoelstellingen

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op indicatoren en resultaten

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op beleidsvragen

Bekijk het volledige overzicht