Kerndoelstelling: Iedereen benut de eigen mogelijkheden en neemt eigen verantwoordelijkheid waarbij we streven naar maximale zelfregie en samenredzaamheid

De volgende beleidsvragen vallen onder deze kerndoelstelling:

 • Indicatoren en resultaten:
 • Voor deze beleidsvraag worden nog indicatoren ontwikkeld.
 • Indicatoren en resultaten:
  • Daling van het percentage Nijmegenaren met een niet westerse achtergrond dat meer contacten zou willen hebben
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Percentage mensen dat zich eenzaam voelt
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Percentage 75-plussers dat zich eenzaam voelt
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Percentage zelfstandig wonende 75-plussers
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten

Zoek op pijlers en kerndoelstellingen

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op indicatoren en resultaten

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op beleidsvragen

Bekijk het volledige overzicht