Pijler: Kwaliteit

De volgende beleidsvragen vallen onder deze pijler:

 • Indicatoren en resultaten:
 • Indicatoren en resultaten:
  • Percentage cliënten dat in de wijk terecht kan met vragen over zorg, hulp en ondersteuning
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Percentage cliënten dat met vragen over zorg, hulp en ondersteuning terecht kan bij het sociale wijkteam
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
 • Indicatoren en resultaten:
 • Indicatoren en resultaten:
  • Percentage integraal zorgplan opgesteld
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 1.000 inw.)
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
 • Voor deze beleidsvraag worden nog indicatoren ontwikkeld.
 • Voor deze beleidsvraag worden nog indicatoren ontwikkeld.
 • Indicatoren en resultaten:
 • Indicatoren en resultaten:
  • Daling van het percentage Nijmegenaren met een niet westerse achtergrond dat meer contacten zou willen hebben
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Percentage mensen dat zich eenzaam voelt
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Percentage 75-plussers dat zich eenzaam voelt
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Percentage zelfstandig wonende 75-plussers
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
 • Indicatoren en resultaten:
  • Banen (aantal per 1.000 inw in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
   2014 niet gemeten
   2015 810 BBV
   2016 805,8 BBV
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking)
   2014 niet gemeten
   2015 64,4 BBV
   2016 64,6 BBV
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)
   2014 laatste meting 2012 BBV
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
 • Voor deze beleidsvraag worden nog indicatoren ontwikkeld.
 • Indicatoren en resultaten:
  • Stijging van het percentage vrijwilligers ten opzicht van de huidige 30% (Stadsmonitor 2009)
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Percentage inwoners dat zich inzet voor anderen (vrijwilligerswerk, mantelzorg, overige hulp, buurtactiviteiten)
   2015 meerdere cijfers Programma Zorg en Welzijn Stadsmonitor 2017
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Percentage burgers dat ‘inzet pleegt voor anderen’
   2014 niet gemeten
   2015 meerdere cijfers Stadsmonitor 2017
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Percentage burgers dat mantelzorg geeft
   2014 niet gemeten
   2015 meerdere cijfers Stadsmonitor 2017
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Percentage burgers dat overige hulp biedt
   2014 niet gemeten
   2015 meerdere cijfers Stadsmonitor 2017
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Percentage burgers dat zich inzet voor de buurt
   2014 niet gemeten
   2015 meerdere cijfers Stadsmonitor 2017
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Percentage burgers dat (meer) tijd wil gaan besteden aan vrijwilligerswerk, het helpen van mensen buiten het huishouden/gezin of inzet voor de buurt
   2014 niet gemeten
   2015 meerdere cijfers Stadsmonitor 2017
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
 • Indicatoren en resultaten:
  • Percentage verbetering op domeinen zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) waar problematiek zich bevindt
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Looptijd in tweedelijnszorg, gewogen naar complexiteit casus (verhouding tweedelijns tot overige zorg)
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
 • Indicatoren en resultaten:
  • Aandeel huishoudens binnen aanpak sociale wijkteams en regieteams waarop tweedelijnszorg van toepassing is
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
 • Indicatoren en resultaten:
  • Aantal verwijzingen naar tweedelijnszorg (verhouding tweedelijns tot overige zorg)
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Er is een afname van de instroom in de zware tweedelijns jeugdzorg
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten

Zoek op pijlers en kerndoelstellingen

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op indicatoren en resultaten

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op beleidsvragen

Bekijk het volledige overzicht