Pijler: Toegankelijkheid

De volgende beleidsvragen vallen onder deze pijler:

 • Indicatoren en resultaten:
 • Indicatoren en resultaten:
 • Indicatoren en resultaten:
  • Aantal casussen
   2014 meerdere cijfers Stadsmonitor 2016
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Actieve caseload per team, gewogen naar complexiteit en resultaat casussen en de aard van de wijk
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Stijging van het percentage dak- en thuislozen in traject van 80 naar 90%
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aantal meldingen lokale toegangspoort
   2014 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aandeel huishoudens met één of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
   2015 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aandeel niet westerse huishoudens zonder kinderen met één of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aandeel niet westerse huishoudens met kinderen met één of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aandeel huishoudens met vijf of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd
   2015 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aantal dossiers
   2014 niet gemeten
   2015 6.000 Stadsmonitor 2016
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)
   2014 niet gemeten
   2015 10,5 BBV
   2016 8,5 BBV
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)
   2014 niet gemeten
   2015 1,6 BBV
   2016 1,3 BBV
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)
   2014 niet gemeten
   2015 0,6 BBV
   2016 0,5 BBV
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Jongeren met een delict voor de rechter
   2014 niet gemeten
   2015 meerdere cijfers BBV
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
 • Voor deze beleidsvraag worden nog indicatoren ontwikkeld.
 • Voor deze beleidsvraag worden nog indicatoren ontwikkeld.
 • Indicatoren en resultaten:
  • Percentage verbetering op domeinen zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) waar problematiek zich bevindt
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Looptijd in tweedelijnszorg, gewogen naar complexiteit casus (verhouding tweedelijns tot overige zorg)
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
 • Indicatoren en resultaten:
  • Actieve caseload per team, gewogen naar complexiteit en resultaat casussen en de aard van de wijk
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Bereik preventieve activiteiten (omvang en samenstelling deelname)
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aandeel huishoudens binnen aanpak sociale wijkteams en regieteams waarop tweedelijnszorg van toepassing is
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Aandeel afgeronde uitvoeringsplannen sociale wijkteams dat heeft geleid tot verbetering van de zelfredzaamheid
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
 • Indicatoren en resultaten:
  • Aandeel huishoudens binnen aanpak sociale wijkteams en regieteams waarop tweedelijnszorg van toepassing is
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
 • Indicatoren en resultaten:
  • Aantal verwijzingen naar tweedelijnszorg (verhouding tweedelijns tot overige zorg)
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten
  • Er is een afname van de instroom in de zware tweedelijns jeugdzorg
   2014 niet gemeten
   2015 niet gemeten
   2016 niet gemeten
   2017 niet gemeten
   2018 niet gemeten

Zoek op pijlers en kerndoelstellingen

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op indicatoren en resultaten

Bekijk het volledige overzicht

Zoek op beleidsvragen

Bekijk het volledige overzicht